Därför LIZA MARKLUNDs version

Varför skriver då LIZA MARKLUND som hon gör ? Det enklaste svaret på denna
fråga är förstås att hon a)kan b)vill. Att ingen av alla de personer inom mediasfären
som hon har privata/ekonomiska band med reagerar är kanske inte så konstigt. Men
hur förhåller det sig med övriga ? Är det verkligen bara frilansjournalisten Monica
Antonsson och skrivaren av dessa rader som haft anledning att genomföra någon
som helst granskning av LIZA MARKLUND ?

Men, LIZA MARKLUND skrev alltså sin famösa krönika som en gentjänst till en
kvinnlig polis som gett henne ovärderlig hjälp med en bok. Och hon skrev detta
efter ett tips från denna polis, som känt sig grovt förorättad av den person som
krönikan handlar om. Att Matilda Johansson, som polisen heter, själv behandlat
detta brottsoffer med suveränt förakt och från början behandlat denne som skyldig
till ett antal brott som troligen inte ens inträffat nämns inte. Inte heller får vi veta att
Matilda Johansson själv befordrats till brottsutredare efter att just ha begått brott
och därvidlag involverat sin flickvän så att båda dömdes i domstol. Men ansvaret
måste ändå läggas på den polismyndighet som väljer att befordra människor långt
över deras inkompetensnivå. Numera återfinns Matilda Johansson på Nationellt
Operativt Center där hon förmodligen använder den tankeförmåga hon visade sig
inte besitta en gång i tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar