Nämndemännen

Ett extra sorgligt kapitel i den här rättsskandalen utgörs naturligtvis av de nämndemän som
deltog i Allan Camitz lilla spektakel i februari 2007. Dessa 3 personer, utsedda till sitt värv
av 3 olika partier, verkar överhuvud taget inte ha tänkt själva utan varit fullständigt nöjda
med att agera dörrmattor och nickedockor åt Allan Camitz. Enligt protokollet hade i vart
fall ingen av dem några som helst invändningar och synpunkter. Siffrorna i rätten blev
alltså 4-0 i målsägandens favör. Ett år senare, i hovrätten, ändrades emellertid detta till
5-0 och då gick resultatet den tilltalades väg. Om nämndemännen bara hade ägnat sig
något lite åt en smula självständigt tänkande hade man inte behövt belasta rättssystemet
och dess resurser med fortsatt handläggning av det här fallet. Men man valde alltså att
tiga still och låta den självsvåldige rådmannen, vars mångåriga maktutövande troligen
sedan lång dit deformerat hans psyke till den milda grad att han tillät sig själv vilka
excesser som helst i hans andra hem, rättssalen i Stockholms tingsrätt.

De nämndemän som definitivt inte fullgjorde sin uppgift denna ödesdigra februaridag 2007
var Abbas Shokrolahi Yancheshmeh (v) och boende på Kungsholmen, Katja Hessle, (m)
och boende på Östermalm samt Thorkel Åkesson, folkpartist och hemmahörande i
Skärholmen. I stället för att värna rättvisan valde de att tiga och samtycka med den djupt
osaklige rådmannen. Ingen av dem synes ha haft några som helst invändningar mot den
gravt felaktiga domen som alltså upphävdes i högre instans. Och ändå borde de ha känt
ett djupt obehag inför det scenario som utspelade sig i rättssalen.

Bildresultat för katja hessle stockholm
Katja Hessle


Bildresultat för katja hessleInga kommentarer:

Skicka en kommentar