Och så levde de lyckliga

Slutet för de inblandade har naturligtvis inte setts än. Men man kan nog konstatera
att ingen av de personer som bidrog till de övergrepp som begicks gentemot den
person som misshandlats på uppdrag av den s k målsäganden och därefter fällts i
domstol p g a dennes falskanmälningar behövt utstå några som helst konsekvenser.

De pensionsmässiga statstjänstemännen Camitz, Halfwordsson och Sundholm kan
arbeta vidare utan några anmärkningar. Speciellt Allan Camitz torde vara obenägen
att lämna sitt ämbete, ty vad skulle han göra utan all sin makt ? Ändå kommer den
någon dag att tas ifrån honom. Någon risk att han skulle få ett plötsligt anfall utav
ödmjukhet föreligger dock knappast.

Thomas Bäcker arbetar som sagt på Blocket och är ofta dess ansikte utåt. Med den
lön han numera uppbär kan man kanske hoppas att han gör lite bättre skäl för de
pengar som betalas ut till honom än vad han verkade göra i den position som han
tidigare hade som kriminalpolis. Hans förra underordnade Matilda Galaoul Johansson
utreder numera brott inom Söderortspolisen och en gissning är att hon gör så på
samma obegåvade och kyliga sätt som tidigare. Här har utan tvekan polismyndigheten
ett stort ansvar för att inte en person som redan gjort bort sig på en lägre nivå bara
därför skall lyftas upp till en lägre. Men inom polisen utgörför närvarande mångfald
en oerhört stark merit och när detta kombineras med de gamla, rentav hjärndöda
strukturerna inom kåren kan resultatet bli förödande för den som utsätts. Matilda
Galaoul Johansson har flyttat runt på Södermalm ett antal gånger och bytt partner
men såvitt känt har hon inte gjort någon av de senare till kriminell.

Elisabeth Andersson, slutligen, den s k stackars unga kvinnan, klarar naturligtvis
sig alltid undan oavsett vad hon gör. Hon har fortsatt att praktisera vad man skulle
kunna kalla en sjaskig livsstil, även om hon det senaste året, inte verkar ha ådragit
sig speciellt många nya skulder. De gamla skulderna uppgick å andra sidan till hela
386.947 kr 2013-10-04. Åtskilliga av dessa skulder kommer dock att preskriberas,
enligt samma 5årsprincip som oftast gäller. På så sätt kommer hon att kunna vara
skuldfri inom en inte alltför avlägsen framtid. Någon större vilja att göra rätt för
sig kan dock fortfarande inte spåras hos henne. Tvärtom har hon t ex aldrig brytt
sig om att ange TVinnehav och på så sätt sluppit undan denna avgift, trots att hon
under lång tid varit ensamstående med 2 (numera bara 1) barn. Och den utmätning
av lön som hon drabbades av häromåret från sitt arbete på Melanders fisk i Nacka
avbröts av oklara skäl. Hennes ekonomiska standard med egna vita inkomster och
med en hemmavarande förvärvsarbetande dotter torde vara bättre än på länge. Men
hennes grundläggande personlighet har knappast ändrats, även om det i viss mån har
skett en förändring vad gäller hennes beteende. Hon har dessutom hunnit byta upp
sig vad gäller bil ett antal gånger, betalar stundtals parkeringsavgift och parkerar
inte mera uppseendeväckande fel än många andra. Men psykopat kanske hon inte
skall beskyllas för att vara, snarare en person med starka psykopatiska drag. Den
fråga som måste ställas är dock hur hennes barn, som vuxit upp i ett hushåll under
hennes kommando och är utrustade med hennes anlag och gener, kommer att bete
sig i sitt vuxna liv. Kommer moderns extrema personlighet att någon gång i en nära
framtid, kanske i en krissituation, att slå igenom ? Man skall komma igång att dottern
är fullt medveten om den brutala misshandel modern organiserade och att hon i ett
sedermera borttaget inlägg på sin numera icke aktiva blogg skämtade om detta.

Och att det går minst lika bra som tidigare för Liza Marklund behöver väl inte någon
upplysas om ...

2013-12-23

Det har alltså genom årens lopp gjorts försök från Kronofogdemyndighetens sida att få
Elisabeth Andersson att, åtminstone i viss utsträckning, göra rätt för sig men de fåtaliga
påstötningar som gjorts har inte resulterat i något bestående. Men nu, strax före jul, ser
det ut som om man dragit igång en ny aktion. Möjligen kan de beslut som tagits störa
julfriden åtminstone en liten smula för hennes  familj, bestående av 2 förvärvsarbetande
och 1 skolelev. Men troligen är även detta försök dömt att misslyckas. Så här har det
i alla fall gått till :

2013-11-18 fattas ett grundbeslut. Enligt detta skall Elisabeth Andersson varje månad,
som utmätningsbelopp på en skuld av 387.664 kr i 262 allmänna mål, erlägga 9.179
kr. Förbehållsbeloppet, alltså den summa hon garanterat får behålla, sätts till 5.506 kr.
Därtill uppbär hon alltså bl a bostadsbidrag och underhållsbidrag. Detta beslut kunde
emellertid inte Elisabeth Andersson acceptera utan hon överklagade och 2013-11-25
fattades ett ändringsbeslut, där utmätningsbeloppet fastställdes till mera måttliga 4.262
kr och förbehållsbeloppet till 10.423 kr. I ett huj fick alltså Elisabeth Andersson 5.000
kr mera att disponera, kanske då till julklappar åt barnen, varav ett alltså sedan några
år är myndigt och numera förvärvsarbetar inom samma bransch som modern.

Det bör noteras att Elisabeth Andersson , kanske som en följd av den högre standard
hon numera åtnjuter, faktiskt inte längre ser ut att smita undan de s k trängselavgifterna.
Däremot har hon definitivt inte tänkt erlägga avgift för TV och radio i första taget, detta
trots att hon sedan länge äger även apparater av det slag som nyligen avgiftsbelagts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar