För fränt för FLASHBACK del 2

Ursprungligen postat av ozzymandias 
Och idag, 2010-07-15, inträffar det unika tillfälle då Jamie Doumbia uppnår myndighetsåldern och därigenom bl a får rätt att själv ta emot sitt underhållsstöd, vare sig utbetalningen sker via försäkringskassan eller ej. Grattis, lilla gumman !!!

Jamie Doumbia är, som bekant, dotter till den lilla psykopaten Elisabeth Andersson, kvinnan som för några år sedan arrangerade en brutal misshandel av sin s k förföljare. Jamie är ett stort fan av denna misshandel ( " Hä hä hä. Snart får man väl se honom komma hoppandes på kryckor här igen " ) . Kanske önskar Jamie sig i födelsedagspresent en blodig misshandel, utförd på någon person som inte faller henne i smaken. Har man bara tillgång till de kriminella personer som ingår i Elisabeth Anderssons bekantskapskrets borde detta vara lätt ordnat.

Elisabeth Andersson hade 2010-07-14 hos kronofogden en registrerad skuld på 539.402 kr uppdelad på 319 allmänna mål, en skuld som inte går i arv. Däremot bär ju Jamie Doumbia på anlag och gener som härrör direkt från den lilla psykopaten, som hon kallar för mamma. Jamie Doumbia har dessutom vuxit upp i en miljö som karaktäriseras av en dominant ensamstående moder och en frånvarande fader. Faderns frånvaro beror i väldigt hög grad just på Elisabeth Andersson, som en gång i tiden startade en vårdnadstvist med att göra en med största sannolikhet falsk polisanmälan gällande misshandel gentemot fadern. Anmälan avskrevs men tvisten höll i sig några år och genomfördes till allra största del med benäget bistånd av rättshjälpen. " När hon höjer rösten lyder barnen eftersom de vet hur hon fungerar " kan man bl a utläsa ur de dokument som upprättades vid de många och långa förhandlingarna. Problemet är att barnen sannolikt inte alls vet om att deras mamma, Elisabeth Andersson, är en person med i varje fall starkt psykopatiska drag. Den som vill formulera sig något mera tvärsäkert skulle kunna diagnosticera henne såsom varande tredje klassens kriminell men första klassens psykopat.

Hur ser då framtiden ut för Elisabeth Anderssons barn i allmänhet och Jamie Doumbia i synnerhet ? Anlag och gener är svåra att göra något åt och när barndomen väl är över går ju inte heller uppväxtmiljön att förändra. Frågan är alltså huruvida barnen till Elisabeth Andersson kommer att föra familjens traditioner vidare och leva i enlighet med den parasiterande livsstil som hon själv sedan många år gjort till sin. Långt ifrån alla människor skulle kunna strunta i att deklarera inkomster, strunta i att betala skatter och avgifter och sedan göra sig oåtkomlig för kronofogden. Varför ber inte Elisabeth Andersson t ex sina föräldrar om hjälp ? Skäms hon kanske för att erkänna sina tillkortakommanden ? Eller trivs hon helt enkelt med sin livsstil ?

Man kan naturligtvis också betrakta en uppväxt som den Jamie Doumbia tvingats utstå som ett sorts socioekonomiskt experiment. Tar barnen med automatik över föräldrarnas livsstil eller kommer de att
välja att leva hederligt ? Kan de tänkas ta intryck av Elisabeth Anderssons bekanta, av vilka några med säkerhet är rent kriminella ? Man bör också komma ihåg att Elisabeth Andersson alls icke utgör något avskräckande exempel, utan tvärtom är oerhört framgångsrik i det hon gör. Hon är ohyggligt manipulativ och en livsfarlig fiende och polisen klarar definitivt inte av att genomskåda henne.

Så, hur kommer det då att gå för Jamie Doumbia i framtiden ? Vänta och se ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar