Thomas BäckerThomas Bäckers översikt

Nuvarande
 • Head of customer security/Kundsäkerhetsansvarig Blocket.se                                          
Utbildning
 • Swedish National Police Academy
 • Kustjägarskolan

Thomas Bäckers erfarenhet


Head of customer security/Kundsäkerhetsansvarig             Blocket.se                                                

Public Company; 51-200 employees; Internetbranschen industry
2008Present (5 years)

Assigment Manager             Besedo                                                

Privately Held; 201-500 employees; Outsourcing- och offshoringbranschen industry
20082012 (4 years)

Fraud investigator and coordinatior

Stockholm City Police                                  19892008 (19 years)


Thomas Bäckers kompetenser och expertis

 1. E-commerce
 2. Fraud prevention
 3. Classifieds
 4. Online Fraud
 5. Crisis Management
 6. Fraud
 7. Fraud Detection
 8. Criminal Investigations
 9. Crime Prevention
 10. Security Management
 11. Security Awareness
 12. Corporate Security
 13. Security Operations
 14. Investigation
 15. Private Investigations
 16. Security Audits
 17. Background Checks
 18. Security Training
 19. Internal Investigations
 20. Cybercrime
 
Ur JOanmälan 2978/2008 : "Matilda Johansson har bedrivit en förundersökning riktad
mot min person och Thomas Bäcker har såsom förundersökningsledare fattat avgörande
beslut. Den förundersökning som dessa poliser ansvarar för är ett paradexempel på hur polisarbete inte skall bedrivas. Man har på ett tidigt stadium avgjort skuldfrågan och
därefter agerat i total brist på objektivitet, något som faktiskt strider emot de krav som
ställs på polisen. Man har utan någon som helst tvekan lämnat ut mina personuppgifter
till en person som, enligt mitt förmenande, anstiftat en grov misshandel av mig. Att jag
faktiskt är dokumenterat brottsoffer med bestående yttre och inre skador är man
fullständigt likgiltig för. När jag dessutom blir hotad av min antagonist under utredningens
gång möts jag av totalt ointresse från Matilda Johanssons sida."

Den som studerar Thomas Bäckers långa meritförteckning kan lätt få intrycket att det
handlar om en oerhört kompetent och erfaren polis. Det är dessutom ett faktum att han
numera, efter bortåt 20 år inom polisen, innehar en synnerligen välbetald anställning som
kundsäkerhetsansvarig på Blocket.se, en tjänst som innebär att han mer än dubblat sin lön
sedan han arbetade som kriminalpolis. Ibland kan denne grånade man framträda i olika
nyhetsinslag och uttala sig ifrån sin nya position och han tycks då rentav inge någon form
av förtroende. Den som nödgats genomgå en s k utredning med Thomas Bäcker som
"ansvarig" (något ansvar utkrävdes aldrig för det uselt utförda arbetet) kan emellertid
förvånas en smula över hur denne man kan ha lyckats nå så långt i karriären. Förmodligen
finns i bakgrunden det gigantiska systemfelet inom polisen, där man mer än gärna ägnar
sig åt fullständigt fel saker med stor energi. Men hur går det med den eventuella tilltron
till polisen och rättssystemet när polisen, som har en så avgörande roll och maktposition,
utan minsta betänkligheter ägnar sig åt något som i slutänden kan innebära att en till brott
oskyldig person skulle kunna dömas hur många gånger som helst för brottslighet som
denne faktiskt inte har någon delaktighet i ? Tyvärr är det nog så att det för poliser i
allmänhet bara är s k pinnstatistik som räknas, inte huruvida man verkligen lyckas lagföra
de människor som begått olika typer av brott för just dessa. I förlängningen innebär detta
att den som polisen fått ögonen på och som utgör ett lämpligt offer för deras verksamhet
är dömd långt innan ett mål kommer upp i domstol.

Vad är då det stora felet med den s k brottsutredning där Thomas Bäcker alltså ståtar som
förundersökningsledare, den som leder till en fällande felaktig dom i tingsrätten men där
Svea hovrätt upphäver denna och som däri har målnummer B2414-07 ? Den som läser
utredningen en smula kritiskt och dessutom vet hur den genomförts inser att Thomas
Bäcker sannolikt inte gjort något annat än satt sin signatur på första sidan. Men detta
innebär då i sin tur att han, utan att blinka, godkänt ett fullständigt undermåligt arbete,
utfört av en ung, kvinnlig polis som placerats som brottsutredare enbart med anledning av
att hon var tvungen att omplaceras någonstans ! Om vi nu antar att Thomas Bäcker vid
tidpunkten för denna s k utredning var så svårt överhopad av arbete att han inte kunde
förmå sig att ägna minsta intresse för just detta fall kan man kanske tycka att det är de
delar av polismyndigheten som befordrat en ohederlig och inkompetent kvinnlig polis
långt över den nivå där hon hör hemma som bär det största ansvaret för rättssystemets
fullständiga kollaps den här gången.

Utredningen påbörjas i maj 2006. Det som hänt tidigare är att 2 st anmälningar, rörande
skadegörelse av fordon på Södermalm i Stockholm, i februari inkommit till polisen.
Anmälaren är Elisabeth Andersson och båda gångerna säger hon sig ha filmat denna
skadegörelse. Hon lovar dessutom att senare inkomma med dessa filmer. När ingenting
verkar hända inkommer hon under slutet av april med ytterligare en anmälning och
denna gång påstås skadegörelsen bestå i att någon förstört hennes registreringsskylt.
Ännu en gång lovar hon att inkomma med filmer. Vid det sista anmälningstillfället
påstår hon dock inte sig ha bildupptagningar från aktuell händelse.

Denna senare händelse, som f ö med hjälp av utdrag från trängselskatteförsöket som
pågick i Stockholm under vintern/våren 2006, kan emellertid motbevisas. Det går att
bevisa att Elisabeth Andersson faktiskt ljuger och att saker och ting inte kan ha gått
till som hon påstår. Enligt henne har någon förstört hennes skylt, men det som i själva
verket har förstörts är den täckkåpa som hon (olagligt) använde för att undgå att
hennes passager med bilen skulle registreras. Detta bevisas också i den JOanmälan
som görs mot rättsväsendets handläggning av den här frågan. Dessa slutsatser dras
emellertid inte förrän långt senare av den person som frias i hovrätten och polisen
är ju egentligen inte intresserad av vad som kan ha hänt utan bara av huruvida det är
möjligt att fälla någon för ett brott, oavsett om denne har begått brottet och oavsett
om något brott överhuvud taget har inträffat !

Vad händer då i den s k brottsutredningen under Thomas Bäckers ledning ? Troligen
lägger han sig inte i den överhuvud taget utan det är Matilda Johansson, befordrad
till brottsutredare utan andra meriter än att själv ha begått brott, som handhar den på
sitt eget inte särskilt begåvade sätt. Å andra sidan beter hon sig sannolikt inte speciellt
annorlunda mot vad en vanlig polis skulle göra. Den misstänktes skuld fastslås allra
först bortom all tvekan, varför inga kritiska frågor ställs till målsäganden och inte
heller låter man sig påverkas av det faktum att hennes vandel kan sättas i fråga. Den
misstänkte säger ju sig ha blivit misshandlad långt tidigare på uppdrag av henne och
hon har faktiskt framfört bilar med körförbud en längre tid ! Dessutom vet hon ju
faktiskt inte vad hennes motpart heter utan kan bara beskriva honom samt upplysa
om att han anmält hennes för olovlig körning några månader tidigare. För den som
är en smula känslig borde det kännas något tveksamt att lämna ut namnet på den som
är brottsoffer till den som han påstår är förövaren. Men några sådan betänkligheter
verkar inte finnas hos den svenska polisen ! Inte ens när den misstänkte efter att
förundersökningen avslutats (det tillkom mera) ringer och talar om att han blivit
följd till dörren kan några som helst betänkligheter spåras hos polisen.

Men, den springande punkten är ändå det här med filmerna som Elisabeth Andersson
säger sig ha tagit och som skall föreställa skadegörelse på hennes bil. Trots att hon
vid flera tillfällen talar om dessa och lovar att hon skall inkomma med dem, frågar
aldrig polisen efter några filmer ! Av Matilda Johansson kan man naturligtvis inte
vänta sig särskilt mycket, men borde inte den rutinerade polisen Thomas Bäcker vara
av åsikten att bevismaterial bör krävas in ? Tydligen inte, ty det är inte förrän efter
att utredningen avslutats och hamnat hos åklagaren som rättssystemet verkar vakna.
Men det som händer då är inget annat än att Elisabeth Andersson som vanligt inte
får kritiska frågor (intervju via telefon) medan den misstänkte kallas till polisens
kontor, talar om för utredarna vad han tycker om deras arbete och blir anmäld för
förolämpning av Matilda Johansson som förefaller mycket upprörd av att få höra
några sanningens ord om sin egen person. Och tyvärr genomskådar inte åklagarna
vad det hela handlar om, nämligen en storljugande målsägande ! Så fallet tar alltså
inte på minsta sätt slut i juni 2006 utan under början av 2007 är det dags att mötas
i rätten.

Och inte för att Thomas Bäcker eller någon av hans kollegor skulle vara speciellt
känsliga för kritik oavsett dess grad av berättigande, men borde åtminstone inte
någon polis tycka att det är pinsamt att representanter för yrkeskåren kan låta sig
manipuleras så till den milda grad av en målsägande med tvivelaktig vandel ? Och
tvekade man aldrig inför att lämna ut identiteten på ett brottsoffer till den person
som anstiftat brottet ? Troligen inte, ty svensk polis utgörs sannolikt i väldigt hög
grad av okänsliga, obegåvade och omdömeslösa individer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar